Listing of Domains Updated By .GOV Extension

DomainIP ServerCityRegionCountry
cdc.gov198.246.102.49DecaturUnited StatesGeorgia
faa.gov162.243.250.232New YorkUnited StatesNew York
fly.faa.gov162.243.250.232New YorkUnited StatesNew York
my.faa.gov155.178.201.87United States
tfr.faa.gov23.192.25.65United States
iacra.faa.gov162.58.34.154United States
faasafety.gov162.58.33.240United States
faadronezone.faa.gov54.192.37.19SeattleUnited StatesWashington
registry.faa.gov23.192.25.65United States
elms.faa.gov162.58.35.41United States
tsd.fly.faa.gov155.178.32.25United States
cdm.fly.faa.gov104.107.39.32United States
dol.gov152.180.11.219Fairfax StationUnited StatesVirginia
bookstore.gpo.gov104.17.125.185United States
notams.faa.gov162.243.250.232New YorkUnited StatesNew York
faaco.faa.gov155.178.194.17United States
academy.faa.gov162.58.35.108United States
aircraft.faa.gov23.192.25.65United States
gpo.gov162.140.14.82WashingtonUnited StatesDistrict of Columbia
uscis.gov173.252.133.166New YorkUnited StatesNew York
in.gov208.40.244.65United States
nc.gov52.204.9.77AshburnUnited StatesVirginia
ncdcr.gov52.204.9.77AshburnUnited StatesVirginia
dol.wa.gov198.239.146.21OlympiaUnited StatesWashington
fdlp.gov162.140.254.20WashingtonUnited StatesDistrict of Columbia
govinfo.gov162.140.254.71WashingtonUnited StatesDistrict of Columbia
dhs.gov173.252.133.166New YorkUnited StatesNew York
files.nc.gov54.192.37.200SeattleUnited StatesWashington
my.uscis.gov23.66.215.179United States
sbo.faa.gov162.243.250.232New YorkUnited StatesNew York
my.in.gov208.40.244.222United States
iga.in.gov104.18.64.114United States
doe.in.gov23.185.0.1United States
intax.in.gov108.59.51.220IndianapolisUnited StatesIndiana
uplink.in.gov108.59.48.235IndianapolisUnited StatesIndiana
nj.gov199.20.100.8TrentonUnited StatesNew Jersey
mn.gov151.111.166.96Saint PaulUnited StatesMinnesota
my.ny.gov161.11.222.92AlbanyUnited StatesNew York
fda.gov162.243.250.232New YorkUnited StatesNew York
dhs.pa.gov164.156.7.181United States
dli.mn.gov52.87.65.167AshburnUnited StatesVirginia
dps.mn.gov151.111.141.9Saint PaulUnited StatesMinnesota
dhs.dc.gov104.16.168.252United States
energy.gov199.167.76.59HerndonUnited StatesVirginia
eia.gov205.254.135.7RockvilleUnited StatesMaryland
bca.dps.mn.gov151.111.141.9Saint PaulUnited StatesMinnesota
app.dps.mn.gov151.111.141.11Saint PaulUnited StatesMinnesota
app2.dps.mn.gov151.111.141.12Saint PaulUnited StatesMinnesota
revisor.mn.gov156.99.90.141North BranchUnited StatesMinnesota
ct.gov159.247.0.240MeridenUnited StatesConnecticut
baxtermn.gov64.91.247.150LansingUnited StatesMichigan
mt.gov161.7.35.25HelenaUnited StatesMontana
usa.gov54.85.132.205AshburnUnited StatesVirginia
dojmt.gov104.27.148.84United States
justice.gov149.101.82.100United States
open.fda.gov54.230.195.154SeattleUnited StatesWashington
com.ohio.gov66.145.202.65ColumbusUnited StatesOhio
app.doj.mt.gov161.7.30.10KalispellUnited StatesMontana
michigan.gov104.88.15.211United States
itacs.fda.gov150.148.132.49United States
TOP